Holy Family Catholic Church
5125 S Apopka Vineland Rd
Orlando, FL 32819

http://www.holyfamilyorlando.org/